Organizing Committee

                                         

     Prof. Dr. Can HAŞİMOĞLU                Prof. Dr. Murat BAYDOĞAN                   Prof. Dr. Murat CİNİVİZ                 Prof. Dr. Yavuz SUN

             Sakarya University                 İstanbul Technical University                          Selcuk University                      Karabük University  


                               

    Assoc. Prof. Dr. Bülent AKTAŞ      Assoc. Prof. Dr. Tülay YILDIZ      Assoc. Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN         Assoc. Prof. Dr. Mücahit SÜTÇÜ             

              Harran University                                    Fırat University                   Gebze Technical University                   İzmir Katip Çelebi University                       

                           

  Assoc. Prof. Dr. Soner BUYTOZ    Assoc. Prof. Dr. Uğur ÇALIGÜLÜ   Assoc. Prof. Dr. Zahide Bayer ÖZTÜRK     Assist. Prof. Dr. İlker ÖRS                            

         Fırat University                                             Fırat University            Nevsehir Hacı Bektaş Veli University                Selçuk University                                                     

                                                                                      

        

      Assist. Prof. Dr. Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ 

       Nevsehir Hacı Bektaş Veli University